Rok rybníkáře - březen

V březnu se příroda začíná pomalu probouzet, a rovněž začíná být pestřejší i práce rybníkářů. Začínají jarní výlovy. Především je třeba slovit násadové ryby, a následně je přesadit do připravených rybníků.

Rok rybníkáře - březen

V břenu se loví především menší rybníky s již zmiňovanou „násadou.“ V menší míře probíhají i výlovy tržních ryb pro zabezpečení velikonočního prodeje. Samotný výlov probíhá především na podložní síť a často stihnou lovící čety za jedno dopoledne slovit i několik menších rybníků.

Vedle výlovů probíhají i umělé výtěry štik. Štika obecná se vyznačuje brzkým jarním výtěrem, a proto je třeba již začátkem března získávat generační ryby a připravit líheň pro inkubaci jiker. Před výtěrem v líhni probíhá především úklid a kontrola funkčnosti zařízení. Samotný výtěr musí být poté dobře načasovaný. Často se generační štiky nechávají v sádce s ponořenými rostlinami, aby především u jikernaček docházelo k snadnému uvolňování jiker, odborně řečeno k ovulaci. U mlíčáků štik se pro získání spermatu může přistupovat k usmrcení ryb, kdy se následně testes (varlata) ze štik vypreparují. Po přidání vody do směsi jiker s mlíčím je nutné jikry odlepkovat z důvodu jejich vysoké lepivosti. Odlepkovává se většinou plnotučným mlékem, přičmež je důležité intenzivní promíchávání jiker. Již nelepivé jikry se umisťují na inkubační lahve, kde stráví v závislosti na teplotě vody přibližně 2 týdny. Po vykulení se plůdek štiky přemísťuje na kolébky či jiné přístroje, kde se za pomoci lepkavé papily zachycuje a tráví žloutkový váček. Několik dní poté se již aktivní plůdek vysazuje do připraveného rybníka.

Dobré pro zdraví

Oblíbené RECEPTY

Čerstvé ryby z regionu

Food truck Ochutnejte ryby přímo z našeho vozu