Rybniční bahno – proč přibývá někdy až neuvěřitelným tempem?

Odbahňování rybníků je v této době poměrně často skloňovaným pojmem. Nadměrné množství bahna způsobuje největší problémy zejména při výlovech rybníků, kdy se usazuje především v nejhlubším místě rybníka – lovišti. Právě na lovišti pak probíhá samotný výlov a bahno znesnadňuje rybářům práci.

Rybniční bahno – proč přibývá někdy až neuvěřitelným tempem?

Jedním faktorem zabahňování rybníků je bezpochyby intenzivní chov kaprovitých ryb, při kterém do rybníků putuje velké množství organických látek. Přikrmování nebo hnojení rybníků má vliv zejména na lepší přírůstky ryb, a v rozumné formě jsou tyto důvody opodstatněné. Dalším faktor zabahňování však rybáři již neovlivní a způsobuje jim velké nepříjemnosti.

Největším producentem bahna v rybníkách jsou totiž zemědělci, kteří nevhodně obhospodařují svou půdu a pěstují na ní špatné plodiny. Díky tomu, že zemědělské plodiny rostoucí zejména na svažitých polích nedokážou půdu dostatečně zpevnit svých kořenovým systémem, dochází při přívalových deštích k silné erozi. Půda z polí pak spolu s vodou putuje do řek, potoků a rybníků. Nevhodnou plodinou do svažitých terénů je například kukuřice.

Dobré pro zdraví

Oblíbené RECEPTY

Čerstvé ryby z regionu

Food truck Ochutnejte ryby přímo z našeho vozu