Začínáme s lovem ryb 2

Po obdržení povolenky k lovu a rybářského lístku již můžu legálně vykonávat rybářské právo. Nesmím se však ukvapit. I malou nedbalostí bych mohl o povolenku rychle přijít.

Začínáme s lovem ryb 2

Povinná výbava rybáře

Níže si rozeberme nezbytnou výbavu každého rybáře. A pozor, nejedná se o prut, naviják nebo háček.

📖V rybářském řádu je mimo jiné zmíněná povinná výbava rybáře. Tedy věci, bez kterých není možné vykonávat rybářské právo, tedy lovit ryby. Mezi tuto výbavu patří povolenka k lovu ryb, rybářský lístek, průkaz totožnosti, metr, vyprošťovač háčků a podběrák.

1️⃣Doklady - povolenka k lovu ryb platná na daný revír, rybářský lístek, rybářský řád (lze mít i v elektronické podobě) a průkaz totožnosti. Tyto doklady předkládám vždy při kontrole od rybářské stráže. V povolence k lovu ryb musím mít zapsané datum a číslo revíru, na kterém chytám ryby. Tuto činnost musí učinit každý rybář před začátkem rybolovu. Mimo jiné je to důležité z toho důvodu, že na revíru můžou být trochu odlišná pravidla, například zákaz krmení apod.

👉Shrnutí: Když přijdu k vodě, nahlédnu do knížky s rybářských řádem. Zjistím jaký má revír číslo a jaké na něm platí pravidla. Rovněž jsem povinen respektovat bližší podmínky lovu pro územní svaz, do kterého revír spadá. Ty najdu v knížce vždy několik stránek před daným revírem. Do povolenky následně zapíši datum a číslo revíru.

2️⃣Metr - v tomto směru není třeba nic specifického. Zda zvolím metr krejčovský, skládací či vysouvací je jen na mě.

3️⃣Vyprošťovač háčku - jako vyprošťovač háčků můžu použít klasický peán nebo k rybě šetrnější a k manipulaci snadnější obústek.

4️⃣Podběrák - mít ho v povinné výbavě vyžadují již všechny územní svazy. Tato povinnost je však důležitá i pro mě, jelikož bez něj bych velkou rybou vytáhl jen těžko.

✅To by bylo z povinné výbavy vše. Nesmím však zapomenout na další pravidla, jako například počet udic, denní dobu lovu nebo zakázaná místa pro lov ryb.

Denní doba lovu

👉Již vím, že bez povinné výbavy nesmím s prutem k vodě, ale můžu jít na ryby kdykoliv mám chuť? V některých měsících na některých revírech skutečně ano, ale většinou to však neplatí.

📖Na pstruhových (P) revírech je povolená doba lovu podstatně složitější, než na revírech mimopstruhových (MP).

🕕Všeobecně platí, že na revírech pstruhových nesmím lovit ryby v zimě. Všechny “P” revíry jsou totiž od 1. prosince do 15. dubna hájeny. Sezona začíná 16. dubna, kdy se může rybařit od 6 do 20 hodin. Následně se denní doba nepatrně liší v každém měsíci. Proto je nejlepší před lovem na pstruhových revírech vždy nahlédnout do rybářského řádu.

🕔Revíry mimostruhové mají podstatně jednodušší denní dobu lovu. Od října do března se může lovit od 5 do 22 hodin. Od dubna do září je lov ryb povolen od 4 do 24 hodin.

❗️Existují však výjimky, kdy je povolen lov ryb nonstop. Tuto úpravu doby lovu mají převážně větší revíry, jako jsou velké řeky a přehrady. Umožňují však nonstop rybolov pouze v letních měsících. Tyto výjimky jsou uvedny vždy u konkrétních revírů v jeho popisu. Při nostop rybolovu nesmím zapomenout na zapsání docházky po půlnoci.

Dobré pro zdraví

Oblíbené RECEPTY

Čerstvé ryby z regionu

Food truck Ochutnejte ryby přímo z našeho vozu