Začínáme s lovem ryb 1

Baví vás pobyt u vody a rádi byste vyzkoušeli sportovní rybolov? Neváhejte a připoje se k více než 300 tisícům sportovních rybářů v České Republice.

Začínáme s lovem ryb 1

Jak začít

Prvním krokem k získání rybářského lístku a následně i povolenky k lovu ryb je poznání základních znalostí rybářského řádu a českých sladkovodních ryb. Rybářský řád naleznete v online podobě na stránkách Českého rybářského svazu (ČRS) - rybsvaz.cz, kde si rovněž můžete cvičně vyzkoušet test rybářských znalostí, jehož splnění je podmínkou pro získání rybářského lístku - https://www.rybsvaz.cz/.../legis.../test-rybarskych-znalosti .

👉Seznámil jsem se s rybářským řádem a umím poznat ryby. Pokud jsem již nabyl vědomostí, musím si najít místní organizaci (MO) ČRS případně MRS (Moravského rybářského svazu), kde mi sdělí termín zkoušek pro získání rybářského lístku. Seznam MO ČRS naleznete zde - https://www.rybsvaz.cz/.../ind.../rada-crs/mistni-organizace . Při plnění zkoušek využiji získaných znalostí ze cvičných testů. Zkouška je totiž pouze písemná a skládá se právě z testu podobnému testu cvičnému.

🙏Zkoušky jsou hotovy, tak rychle na úřad. Po získaní osvědčení o splnění zkoušek pro udělení prvního rybářského lístku se následně přihlásím na úřadě s rozšířenou působností příslušnému místu mého trvalého bydliště, kde mi rybářský lístek vydají (většinou na odboru životního prostředí). Rybářský lístek si mohu zakoupit na různou dobu platnosti. Nejvyužívanější variantou je jednoznačně lístek doživotní za poplatek 1 000 Kč.

Povolenka a členské povinnosti

👉Po navštívení městského úřadu. Nyní s rybářským lístkem znovu navštívím místní organizaci, kde mi vydali potvrzení o splnění zkoušek (lze navštívit i jinou MO). V místní organizaci musím zaplatit členské příspěvky a odpracovat či zaplatit povinné brigádnické hodiny. Poplatek za dospělé členství je 500 Kč za rok, u dětí pouze 100 Kč. Výše brigádnických příspěvků se liší dle jednotlivých místních organizací. Obvykle se částka pohybuje kolem 500 Kč. Děti a ženy brigády neplatí.

💪Mám splněné členské povinnosti, teď už jen vybrat tu správnou povolenku.

📃Povolenek k lovu ryb je celá řada. Základní rozdělení je na pstruhové (P) a mimopstruhové revíry (MP). Většina svazových vod v ČR je mimopstruhových. Pstruhové jsou většinou pouze horní úseky řek a potoků. Pokud tedy nevyhledávám výlučně lov pstruhů, postačí mi povolenka mimopstruhová. Ta lze zakoupit pouze na určité území (například jižní Čechy, severní Moravu apod.) nebo na celé území Českého rybářského svazu, případně celé republiky. V České republice máme totiž 2 rybářské svazy - Český rybářský svaz zahrnující celé území republiky mimo jižní Moravy, a Moravský rybářský svaz, který zahrnuje právě jižní Moravu.

🧐Tak ještě jednou, jakou povolenku tedy zakoupit?

✅Nejlépe výběr povolenky vysvětlím na určitých příkladech.

1️⃣Budu celý rok chytat pouze na Slapech, jakou povolenku mám zakoupit?

👉V tomto případě postačí povolenka mimopstruhová územní na revíry ÚS města Prahy. Dospělá roční povolenka stojí 1 100 Kč.

2️⃣Chtěl bych chytat na Slapech, Lipnu a občas na Ohři u Loun.

👉Zakoupím si tedy povolenku mimopstruhovou celosvazovou. Ta pro letošní rok vyjde na 2 550 Kč.

3️⃣Rád bych s prutem objel celou republiku, kdy nechci vynechat Brno ani Pálavu. Rovněž chci jezdit na potoky do jižních a severních Čech, kde budu chytat pstruhy.

👉Vyberu si tedy povolenku celorepublikovou mimopstruhovou, která platí na MP revírech po celé republice. Zde si ještě více připlatím. Tato povolenka stojí 3 600 Kč. K této povolence si přikoupím i celosvazovou povolenku pstruhovou, jejíž cena je 2 600 Kč.

🎣Teď hurá k vodě. Ale pozor! Je třeba dodržovat rybářský řád!

Dobré pro zdraví

Oblíbené RECEPTY

Čerstvé ryby z regionu

Food truck Ochutnejte ryby přímo z našeho vozu