Lín obecný - zlatavý krasavec z bahnitých vod

Lín obecný latinsky Tinca tinca je ryba z čeledi kaprovitých. Lín má krátké zavalité tělo, které je pokryto silnou kůží s drobnými šupinami. Ústa jsou koncová se dvěma malými vousky.

Lín obecný - zlatavý krasavec z bahnitých vod

Všechny ploutve mají zaoblený tvar. Právě u ploutví je dobře zřetelný pohlavní dimorfismus (rozlišení mlíčáka a jikernačky). U mlíčáka přesahují břišní ploutve řitní otvor. Ploutve jikernačky jsou kratší, a k řitnímu otvoru nedosahují. U lína je známa celá řada barevných mutací, vedle obvyklého žlutozeleného lína se vyskytuje forma zlatá, modrá nebo špinavě bílá.

Výskyt

Línovi vyhovují stojaté nebo pomalu tekoucí vody v nížinných oblastech. Nevadí mu více zabahněné a vegetací zarostlé biotopy. Často je chován jako vedlejší ryba v rybnících. Je nenáročný na hodnoty kyslíku ve vodě a snáší výrazné výkyvy pH vody.

Biologie

Žije spíše samotářským způsobem života. Je stanovištní druh, nemigruje na větší vzdálenosti. Vyhledává mělčí a vyhřáté partie vod, v ideálním případě s vodní vegetací. Je rybou dna. Plůdek (rané stádium ryby) přijímá zooplankton, později v potravě přechází na zoobentos, jako jsou larvy vodního hmyzu, nitěnky, červi, měkkýši apod. Růst lína je pomalý, v rybnících dorůstá tržní hmotnosti 0,25 - 0,4 kg až ve 3 nebo 4 roce života. Lín obecný má porcový výtěr, vytírá se vícekrát v malých dávkách, obvykle v měsíci červnu a červenci. Pohlavně dospívá ve 3 až 4 roce života. Ryby se třou v malých skupinách na vodní rostliny (fytofilní druh).

Význam

Lín patří mezi hospodářsky i sportovně cenné druhy ryb. V rybnících často doplňuje obsádky kapra. Nejen pro svůj vzhled je oblíbeným úlovkem sportovních rybářů. Má chutné, bílé a trochu tučnější maso.

Dobré pro zdraví

Oblíbené RECEPTY

Čerstvé ryby z regionu

Food truck Ochutnejte ryby přímo z našeho vozu