Jak slaná je sladká voda?

Již na základní škole se děti učí o rozdělení vod, a téměř každý ví, že pouze zanedbatelné množství vody na naší planetě je pitné. Nejvíce slané vody je uloženo v oceánech, voda sladká je mimo jiné v řekách, jezerech nebo v podzemí. Jak moc je však sladká voda sladká? Ve skutečnosti je spíše slaná.

Jak slaná je sladká voda?

Obsah solí ve stojatých a tekoucích vodách je ovlivněn především podložím nebo polohou. Tato salinita se ve sladkých vodách pohybuje v rozmezí setin až několika desetin promile, oproti tomu salinita oceánů a moří může dosahovat až 40 promile. Rozdíl mezi sladkou a slanou vodu není pouze v obsahu solí, ale rovněž i v jejich formě. Ve vodě mořské převládají především chloridy, ve vodě sladké pak uhličitany.

Dle obsahuje solí se vody rozdělují do 4 skupin – vody sladké, brakické, mořské a přesolené, kdy mohou vody přesolené dosahovat salinity až 300 promile, ryby zde však nalezneme pouze stěží. Mimo extrémů dokážou ryby žít v různých stupních salinity. Jen málo druhů živočichů je však schopné žít ve vodě sladké i slané. Výjimkou je v tomto případě losos. Většinu života tráví v moři, ve vodě slané. Mládí a konec života, těsně před výtěrem, pak žije ve vodě sladké.

Dobré pro zdraví

Oblíbené RECEPTY

Čerstvé ryby z regionu

Food truck Ochutnejte ryby přímo z našeho vozu