I v zimě je ve vodách živo

Kdo by si myslel, že s přicházející zimou se život v tocích zastavuje, nemá úplně pravdu. Díky studené vodě jsou tělesné funkce mnoha bezobratlých i obratlovců velmi zpomalené a probíhá u nich zimní klidové období. Neplatí to však u několika druhů ryb.

I v zimě je ve vodách živo

V říjnu a listopadu, kdy zima teprve klepe na dveře, se vytírají pstruzi a siveni. V proudných říčkách a potocích, kde teplota vody ani v létě nedosahuje vysokých hodnot, je na podzim a v zimě živo. Díky studené vodě vydrží jejich jikry v potoce přes celou zimu až do jara, kdy se jikry líhnou.

Koncem podzimu jsou aktivní i síhové. Ačkoliv síha peledě a síha marénu ve volných vodách již téměř nepotkáme, jsou považovány za typické ryby milující zimu a chladnou vodu. Stejně jako u pstruh se i síhové v zimě rozmnožují. S poklesem teploty vody na 5 °C se začíná vytírat síh maréna a o stupeň níže i síh peleď.

Chvilku po peledi se vytírají mníci. Právě mník jednovousý je další typickou zimní rybou. Rybáři na líhních, kteří se zabývají výtěrem mníka, jsou často pracovně zaměstnáni během vánočních svátků.

Sportovní rybáře s udicemi v zimě u vody moc často nepotkáme. Je to i díky tomu, že jsou výše zmiňované ryby v zimě zákonem hájené či je zákaz lovu v jejich přirozeném prostředí a nebo jsou v případě síhů nedostupné a špatně ulovitelné.

Dobré pro zdraví

Oblíbené RECEPTY

Čerstvé ryby z regionu

Food truck Ochutnejte ryby přímo z našeho vozu