Cejn velký - lopaťák

Cejn velký latinsky Abramis brama je tradiční českou rybou z čeledi kaprovitých. Vyznačuje se vysokým, ze stran zploštělým tělem.

Cejn velký - lopaťák

Hlava cejna je oproti tělu malá a krátká. Ústa jsou polospodní a vysunovatelná. Pro rod Abramis je typický břišní kýl bez šupin, nacházející se za břišními ploutvemi, stejně jako protáhlá řitní ploutev. Pevně ukotvené šupiny cejna jsou menších rozměrů. Barva těla je u cejna dosti proměnlivá. Pro mladší jedince je typické stříbrné zbarvení, naopak velcí jedinci mají tělo zlatavé až žlutozelené. Hřbet a ploutve jsou našedlé. Cejni běžně dorůstají velikosti přes půl metru a váhy přes 2 kilogramy.

Výskyt

Cejn velký je běžná ryba v úsecích řek cejnového pásma. Vyhovují mu mírně tekoucí a stojaté vody. Ve straších eutrofizovaných údolních nádržích má tendenci k přemnožování, a často zde má tento rybí druh největší zastoupení v celkové biomase ryb.

Biologie

Cejn je hejnová ryba vyskytující se převážně u dna. Potravu plůdku tvoří převážně zooplankton. S narůstajícím věkem a velikostí začíná přijímat zoobentos, současně dokáže přijímat i úlomky rostlin nebo řasy. Růst cejna je značně odlišný dle prostředí. V místech, kde je přemnožen se růst zpomaluje. Dožívá se až 20 let. Pohlavní dimorfismus je u cejna nevýrazný, pouze v předvýtěrovém období je u mlíčáků patrnější třecí vyrážka. Pohlavně dospívá v širokém věkovém rozmezí od 2 do 11 let., obvykle však ve 4 letech. Výtěr začíná v jarním období ke konci dubna při teplotě vody 15 °C a končí v červnu při 18 °C. Probíhá ve 2 až 3 dávkách na vodní rostliny, ale i kameny nebo štěrk. Nenáročnost cejna na výtěrový substrát tomuto druhu přináší velkou konkurenční výhodu. Plodnost jikernaček se pohybuje v rozmezí 40 až 150 tisíc jiker, jejich Inkubace trvá 3 až 4 dny. Kříží se s cejnkem, ploticí a perlínem.

Význam

Maso cejna je středně tučné kvalitní a chutné. Hodí se převážně k přípravě rybích salátů, ale i k uzení. Cejn je běžnou rybou ve volných vodách, v rybnících může být rybou nežádoucí.

Sportovní rybolov

V úlovcích rybářů na plavanou nebo položenou cejn velký velmi často dominuje. Jeho lov nevyžaduje příliš znalostí. Úspěšnou nástrahou mohou být červi, žížaly, kukuřice, těsta nebo jiné nástrahy určené pro lov kaprovitých ryb, které obvykle pokládáme ke dnu, kde se cejn nejčastěji vyskytuje. Dobře reaguje na vnadící směsi. Pro jeho lov je ideální středě tvrdý feedrový prut opatřený navijákem s vlascem o tloušťce kolem 0,18 mm. S ohledem na intenzitu proudění vody prodlužujeme návazec o průměru 0,12 až 0,16 mm. Háček přizpůsobíme velikosti nástrahy.

Dobré pro zdraví

Oblíbené RECEPTY

Čerstvé ryby z regionu

Food truck Ochutnejte ryby přímo z našeho vozu