Amur bílý - vegan z Asie

Amur bílý latinsky Ctenopharyngodon idella je ryba původem z oblasti východní Asie, Číny a Ruska. Do českých zemí byl poprvé dovezen v roce 1961 ze SSSR jako váčkový plůdek.

Amur bílý - vegan z Asie

Popis

Amur má dlouhé, protáhlé, válcovité tělo. Hlava je mohutná s širokým a plochým čelem. Typickým znakem pro býložravé, asijské ryby, čímž je právě amur, je nízko posazené oko. Ústa jsou polospodní. Velké šupiny má amur zasazené pevně v kůži. Hřbetní a řitní ploutve jsou krátké. Boky má amur stříbrné, v zimním období přechází až do zlatova. Břicho je bílé, a hřbet tmavý až nazelenalý. Šupiny mají černý lem. Ploutve jsou nevýrazných barev, často našedlé až hnědozelené. Tělní dutina má tmavou výstelku. Pohlavní dimorfismus není příliš zřetelný. Ve výtěrovém období mají mlíčáci drsné ploutve (na omak).

Výskyt

Daří se mu především v mírně tekoucích řekách a stojatých vodách. Vyhovují mu jak rybníky, tak údolní nádrže. Vyhledává především nižší polohy s vyšší teplotou vody. Je teplomilným druhem. Je málo náročný na kvalitu vody i na obsah kyslíku.

Biologie

Amur je hejnovou rybou. Obývá celý vodní sloupec, za potravou proniká často do příbřežních oblastí. Potravu plůdku tvoří zprvu zooplankton, poté zoobentos a řasy. Zhruba od velikosti 4 centimetrů přechází na rostlinnou potravu, převážně makrovegetaci. Při dostatku potravy je značně vybíravý, přičemž se soustřeďuje na měkké porosty a mladé výhonky. Rád konzumuje krmiva předkládaná především kaprům, obvykle obiloviny. V těchto případech často porosty opomíjí. I když je amur označován výhradně jako býložravec, občas v potravě figurují i bentické organismy.

Amur je ryba s poměrně výrazným temperamentem, který se vyznačuje bleskovými výpady nebo výskoky nad hladinu. Je rybou plachou. Jeho růst je vysoce závislý na teplotě vody. Nejvíce mu vyhovuje teplotní rozmezí mezi 20 až 28 °C, kdy má i nejvyšší přírůstky. Jakmile teplota vody klesne pod 14 °C, potravy přijímá pouze sporadicky. Tržní hmotnosti dosahuje většinou ve 4. roce života. Může dorůstat délky přes 1 m a váhy přes 20 kg. Dožívá se 15 let.

Pohlavní dospělosti dosahuje v 5 až 8 roce života. Přirozeně se u nás nerozmnožuje. V zemích, kde se amur přirozeně vytírá, podniká dlouhé migrace na trdliště. Výtěr probíhá ve velkých, rychle proudících řekách. Tření je bouřlivé. Ryby jsou na trdlištích velmi agresivní, a dokáží z těchto míst vytlačit jiné druhy ryb, často i ryby větších rozměrů, jako jsou například sumci. Umělý výtěr probíhá na oteplené vodě začátkem července. Teplota vody pro výtěr amura musí mít nejméně 22 °C. Jikry jsou pelagické a výrazně bobtnavé, kdy po nabobtnání zvětší svůj objem až 5 krát. Plodnost je kolem 70 tisíc jiker na kilo jikernačky, a inkubace trvá obvykle pouze 1 až 2 dny.

Význam

Amur je hospodářsky významný druh. Maso bílé barvy má dobré chuťové vlastnosti, hodí se jak k tradičním úpravám, tak k uzení. Je vhodné k dietetickým účelům. Amur je díky konzumaci vodní vegetace považován za biomeliorátora. Oblíbený je také jako sportovní ryba.

Sportovní rybolov

Často se amur rybářům podaří ulovit při lovu kapra. Cílený lov amura je prováděn především na rostlinnou potravu. Jako nástrahu můžeme použít mladé výhonky vodních a příbřežních rostlin nebo zeleninu, jakou jsou například kapustičky. Lovit se dá úspěšně na položenou i plavanou, a velmi účinný je také lov z hladiny při teplých letních dnech. Amur se vyznačuje výraznou bojovností hlavně v “konečné” fázi zdolávání u břehu. Pro jeho lov je proto dobré použít pevnější vybavení.

Dobré pro zdraví

Oblíbené RECEPTY

Čerstvé ryby z regionu

Food truck Ochutnejte ryby přímo z našeho vozu